Saņemts papildus finansējums

Saņemts papildus finansējums

BDR "Partnerība laukiem un jūrai" ir saņēmusi apstiprinājumu no Lauku atbalsta dienesta par papildus finansējuma 263 118,97 EUR piešķiršanu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) rīcību īstenošanai.

Atbilstoši biedrības kopsapulcē pieņemtajam lēmumam, šis finansējums tiks sludināts divās rīcībās:

  • 1.rīcībā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībia"- 163 118,97 EUR
  • 3.rīcībā- "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai"- 100 000 EUR

Projektu pieteikumu konkursu plānots izsludināt šī gada nogalē, kad papildus šim finansējumam ELFLA 1.rīcībā tiks summēts atlikušais/atbrīvojušais finansējums rīcībā.  

2021.gada gada nogalē/2022.gada sākumā plānots sludināt projektu pieteikumu konkursu arī Eiropas jīurlietu un zivsaimniecības finda 1.rīcībā "Ekanomiskās izaugsmes veicināšana piekrastes teritorijās" par atlikušo (atbrīvojušos) finansējumu, kas indikatīvi būs ap 60 000 EUR

No items found.

izbraukuma tirdzniecības aprīkojuma
bezmaksas noma

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites