Pie partneriem Īrijā un Ziemeļīrijā

Pie partneriem Īrijā un Ziemeļīrijā

Noslēdzies pieredzes apmaiņas braucienu uz Īriju un Ziemeļīriju. Braucienā devās uzņēmēji un nozares profesionāļi 10 cilvēku sastāvā, lai smeltos pieredzi upju uz ezeru izmantošanā rekreācijai un uzņēmējdarbībai. Tika apskatīti tādi piemēri, kā laivu piestātnes ar elektrības un ūdens ņemšanas vietu izveidi, kempingi pie upēm, zivju ceļu izveide pie HES, degredēto teritoriju sakopšana un rekreācijaI un attīstības zonu plānošana upju tuvumā, ūdens tūrisma pakalpojumu piemēri, pastaigu taku izveide gar upēm, kopienu,organizāciju un pašvaldības sadarbība attīstības jautājumos, tūrisma attīstības plānošana Īrijā, u.c.

Pieredzes braucienā tikāmies ar mūsu projekta partneriem no Igaunijas, Ziemļīrijas un Īrijas.

Vizītes dalībnieki dalījās ar saviem iespaidiem par braucienu. Parneri viennozīmīgi atzina, brauciens bija ļoti vērtīgs un noderīgs, un katrs pats paņema sev to, kas visvairāk atbilst viņa darbības profilam. Sirsnība un viesmīlība, iegūti vērtīgi kontakti gan Īrijā un Ziemeļīrijā, gan starp jauniepazītajiem pašas grupas dalībniekiem. Mūs iedvesmoja īru ambiciozie mērķi un projektu plānošana, to sasaiste ar vēsturiskiem notikumiem un vietējām tradīcijām, daudz praktiski piemēri, pašvaldības sadarbība ar iedzīvotājiem un dažādām organizācijām. Papildus tam visam- pelde okeānā un skaistā daba.

Partnerība saka paldies visiem pieredzes brauciena dalībniekiem par ieinteresētību, sadarbību, atsaucību un pozitīvismu.

Pasākums tika īstenots ELFLA starptautiskā sadarbības projekta "Upju un ezeru potenciāla izmantošana rekreācijai un tūrismam" ietvaros.

No items found.

izbraukuma tirdzniecības aprīkojuma
bezmaksas noma

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites