Piedāvājuma “Ražots Kurzemē” izveidošana

Piedāvājuma “Ražots Kurzemē” izveidošana

Projekts Ražots Kurzemē realizēts ar mērķi veicināt mājražotāju un amatnieku uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot vietējo produktu noietu un atpazīstamību, jaunu sadarbības saišu veidošanos.

Projekta partneri: Partnerība “Laukiem un jūrai” kopā ar biedrību “Darīsim paši” (vadošais partneris), Saldus rajona attīstības biedrību, Talsu rajona partnerību, Ziemeļkurzemes biznesa asociāciju, Kandavas Partnerību, Viesnīcu un restorānu mācību centru, Kurzemes tūrisma asociāciju un Kurzemes tūrisma apvienību.

Mājražotāju un amatnieku produktu attīstības un noieta veicināšanai, projekta ietvaros tika realizētas šādas aktivitātes:

  1. Apmācības amatniekiem un mājražotājiem 7 tēmās.
  2. Seši pieredzes apmaiņas braucieni.
  3. Tūrisma maršruta “Ražots Kurzemē” izveide.
  4. Noorganizēta ceļošanas akcija “Ražots Kurzemē” (akcijas avīzes tirāža 5000 eksemplāros) un iepazīšanās tūre žurnālistiem, prezentējot Kurzemes mājražotāju un amatnieku piedāvājumus.
  5. Noorganizēts pasākums “Kurzemes diena”.
  6. Iegādāts tirdzniecības vietu aprīkojums (tirdzniecības teltis, plaukti un galdi) un noformēts kopējā vizuālā noformējumā, ko pēc nepieciešamības varēs izmantot mājražotāji un amatnieki.

Projekta ietvaros izveidota mājaslapa: www.razotskurzeme.lv

Mateiāls latviešu valodā Ražots Kurzemē: lejuplādēt pdf

Materiāls angļu valodā Made in Kurzeme: lejuplādēt pdf

Projekta kopējās izmaksas:  72 435.50 EUR. Projekts 100% apmērā tika finansēts no ELFLA 19.3 pasākuma “Starpteritoriālā un  starpvalstu sadarbība”.

No items found.

izbraukuma tirdzniecības aprīkojuma
bezmaksas noma

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites