Piekrastes un kāpu apsaimniekošana un izmantošana

Piekrastes un kāpu apsaimniekošana un izmantošana

BDR "Partnerība laukiem un jūrai", sadarbībā ar partneriem no Somijas, Igaunijas un Ziemeļīrijas īstenoja sadarbības projektu "Piekrastes un kāpu apsaimniekošana un izmantošana", kas 100% apmērā tika finansēts no ELFLA pasākuma 19.3. Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība.

Projekta mērķis bija dalīties labās prakses piemēros lai nodrošinātu uz zināšanām balstītu un ilgtspējīgu kāpu un piekrastes zonas aizsardzību, apsaimniekošanu un izmantošanu iesaistītajos reģionos.

Projekta rezultātā, ir iegādāts un nodots lietošanā Lapmežciema pagasta pārvaldei jūras aļģu savācējs. Atrisināta arī zvejnieku, ūdens tūrisma piekritēju un apmeklētāju nokļūšana jūrā Bērzciemā, ierīkojot 157 m garu laipu cauri niedrājam. Tāpat veikta izglītošana vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju vidū par piekrastes un kāpu pareizu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izmantošanu.

Projekta ietvaros realizētas šādas aktivitātes:

  1. 3 pieredzes apmaiņas braucieni uz Igauniju, Somiju un Ziemeļīriju;
  2. Pieredzes apmaiņas pasākums un talka- seminārs Engures novadā par pelākās kāpas atjaunošanu, apsaimniekošanu un izmantošanu;
  3. Izveidots tehniskais risinājums laipai Berzciemā un uzstādīta laipa 157m garumā;
  4. Izveidots 1 dokumentāls DVD;
  5. Iegādāts jūras aļģu savācējs Engures novada teritorijai, kas nodots lietošanā Lapmežciema pagasta pārvaldei.

Projekta kopējais finansējums:  82013.75 EUR

Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 30 oktobra līdz 2018.gada 30.novembrim.

Projekta Nr.17-00-A019.333-000003

No items found.

izbraukuma tirdzniecības aprīkojuma
bezmaksas noma

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites