PLJ izsludinātajā ELFLA 1.kārtas projektu konkursā iesniegti 5 projekti

PLJ izsludinātajā ELFLA 1.kārtas projektu konkursā iesniegti 5 projekti

Paldies visiem projektu iesniedzējiem par iesniegtajiem projektiem!

PLJ vērtēšanas komisija projektu izvērtēšanu atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, veiks 1 mēneša laikā un nosūtīs pretendentiem lēmumu par projekta atbilstību stratēģijai un saņemto punktu skaitu.

Nākošā projektu konkursa kārta uzņēmējdarbības projektiem iekšzemē plānota 2024.gada nogalē.

No items found.

izbraukuma tirdzniecības aprīkojuma
bezmaksas noma

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites