PLJ izsludinātajā projektu konkursā EJZAF 1. rīcībā "Ekonomiskās izaugsmes veicināšana" saņemti 10 projekti par kopējo publiskā finanasējuma summu  492 238 EUR

PLJ izsludinātajā projektu konkursā EJZAF 1. rīcībā "Ekonomiskās izaugsmes veicināšana" saņemti 10 projekti par kopējo publiskā finanasējuma summu 492 238 EUR

Paldies visiem projektu iesniedzējiem par iesniegtajiem projektiem.

PLJ vērtēšanas komisija projektu izvērtēšanu, atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, veiks 1 mēneša laikā un nosūtīs pretendentiem lēmumu par projekta atbilstību stratēģijai un saņemto punktu skaitu.

Nākošā projektu konkursa kārta uzņēmējdarbības projektiem piekrastē plānota 2024.gada nogalē.

No items found.

izbraukuma tirdzniecības aprīkojuma
bezmaksas noma

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites