Projekta "Zivju sezona" ietvaros pieejams buklets par Latvijas piekrastes zivīm

Projekta "Zivju sezona" ietvaros pieejams buklets par Latvijas piekrastes zivīm

Projekta "Zivju sezona. Gaidām ciemos- mums ir zivis" ietvaros, ir izdots buklets par Latvijas piekrastes zivīm, to pieejamību, iegādes vietām, degustācijām un ēdinātājiem, pie kuriem tās var baudīt ikdienā.

Buklets sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā ir BIOR pētnieces apkopotā informācija par to, kādas zivis pieejamas kāda gada mēnešos un tieši kurās no partnerību teritorijām. katrai zivju sugai norādītas vietas piekrastē, kur tā tiek visvairāk nozvejota un kurā mēnesī.

Otrajā daļā ietverta informācija par partnerību teritorijā esošajiem zvejniekiem, zivju pārstrādātājiem un ēdinatājiem,kuri savā piedāvājumā izmanto vietējo zivju produkciju. Līdz ar to buklets ir gan noderīgs Latvijas piekrastes apceļošanā, gan arī izglītojošs materiāls par piekrastē mītošajām zivīm, to stāvokli, nozveju un pieejamību.

Buklets drukātā veidā pieejams vietējos piekrastes TIC, TIP un citās vietās. Elektronisko bukleta versiju var aplūkot šeit, un lejuplādēt pdf formātā šeit.

Projekta galvenais mērķis ir vairot sabiedrības zināšanas par zvejas un zivju sugu sezonu, palīdzēt veicināt zivju noietu, kā arī izveidot vienotu atpazīstamības zīmi, kuru izvietot visā Baltijas jūras Latvijas piekrastē pie zvejniekiem un zivju pārstrādātājiem, norādot zivju pieejamību.

Projektā piedalās visas sešas Latvijā esošās piekrastes partnerības un tas tiek finansēts no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda.

No items found.

izbraukuma tirdzniecības aprīkojuma
bezmaksas noma

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites