Sācies projekts Zivju sezona

Sācies projekts Zivju sezona

Biedrība Partnerība laukiem un jūrai kopā ar Liepājas rajona partnerību ( vadošais partneris) un citām piejūras partnerībām ir uzsākusi darbu pie jauna projekta Zivju sezona: Gaidām ciemos - Mums ir Zivis!

Projektā plānotās aktivitātes:

1. Informācija par zivju sezonām.

Tiks izveidots informatīvs materiāls, kurā apkopota informācija no esošiem pētījumiem par to, kādas zivis pieejamas,  kādos gada mēnešos, kādās piekrastes teritorijās, fokusējoties tieši uz 6 partnerību teritoriju.

2. Informatīvo materiālu par zivju sezonām izgatavošana, pavairošana un izplatīšana.

Šie materiāli informēs par to, kurās zvejnieku sētās, uzņēmumos, restorānos, kafejnīcās u.c.,  visā piekrastes teritorijā pieejamas un nopērkamas sezonālās zivis vai iespēja baudīt zivju ēdienus.

3. Zivju pieejamības atpazīstamības zīmes izveide.

Tiks izveidota vienota atpazīstamības zīme ZIVS formā, kuru izvietosim visā piekrastē, lai iedzīvotāji un tūristi gūtu informāciju, par vietām, kur var iegādāties gan svaigas, gan pārstrādātas zivis no vietējiem zvejniekiem, zivju pārstrādātājiem, kā arī vienotā zivs zīme tiks uzstādīta pie kafejnīcām, restorāniem, kuru pamata ēdienkartē ir zivis.

4. Dažādu zivju sezonas pasākumi.

Tiek plānots rīkot divus pasākumus jūnija mēnesī, vienu Carnikavā un vienu Liepājā, kuros iedzīvotājus un tūristus iepazīstināsim ar tādām zivīm, kuras ne vienmēr izvēlas savam galdam. Pasākumu laikā zvejnieki un uzņēmēji saņems atpazīšanās zīmes, kuras būs kā vienojošs elements visiem piekrastes zivsaimniekiem.  

5. Publicitātes video filmēšana.

Katrā no VRG teritorijām veidosim izglītojošus, informatīvus video par zivsaimniecības nozari, zivīm, zvejniekiem, ražotājiem, uzņēmējiem, kas iesaistīsies projektā.

6. Digitālā kampaņa par zivju sezonām, to zvejošanu un iegādes iespējām visā piekrastē visa gada garumā.

Projekta laikā biedrība “Liepājas rajona partnerība” izveidos publiski pieejamu kontu Facebook.com un Instagram vietnēs. Digitālās kampaņas ietvaros būs publiski pieejama informācija par zivju sugas sezonas sākšanos, zivju sugu  specifiku, to ķeršanu vai iegādi, degustācijas iespējām, kā arī zivju ēdienu receptes. Rādīsim, kā pareizi tīrīt zivis, tās filēt un tad kopā ar pazīstamiem cilvēkiem arī parādīsim kādu no veidiem, kā tās pagatavot. Iepazīstināsim ar zivsaimniekiem un uzņēmējiem, kuri strādā šajā arodā.

No items found.

izbraukuma tirdzniecības aprīkojuma
bezmaksas noma

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites