Uzsākam darbu pie Partnerības Laukiem un jūrai  attīstības stratēģijas izstrādes 2023. - 2027.gadam.

Uzsākam darbu pie Partnerības Laukiem un jūrai attīstības stratēģijas izstrādes 2023. - 2027.gadam.

Biedrība “Partnerība laukiem un jūrai” ir uzsākusi darbu pie vietējās teritorijas attīstības stratēģijas izstrādes, balstoties uz kuru būs iespēja pretendēt uz finansējumu  savu vajadzību un mērķu īstenošanai.

Stratēģijas izstrādes procesā aicinām iedzīvotājus būt aktīvus un izteikt savu viedokli, piedaloties dažādās aktivitātēs un pasākumos:

Pirmais solis- Aizpildīt aptaujas anketu, atbildot uz vienkāršiem jautājumiem par to, kā mēs dzīvojam tagad. Tas prasīs apmēram 5 minūtes jūsu laika.

Lūdzam aizpildīt anketu, spiežot uz saites: https://ej.uz/svid_plj

Aptaujas anketas lūdzam aizpildīt līdz 31.01.2023!

 

Otraissolis- Piedalīties sava pagasta Darba grupā.

 

Trešaissolis- Piedalīties sev interesējošajā Fokusgrupā, kuras tiks organizētas pa jomām. Par grupu tematiskajām jomām un norises laikiem informācija vēl sekos.

 

Noslēgums- Piedalīties Partnerības Laukiem un jūrai Attīstības stratēģijas 2023-2027.gadam prezentēšanas pasākumā un iesniegt priekšlikumus, komentārus, ja tādi būs. Par pasākuma norises laiku informācija vēl sekos.

No items found.

izbraukuma tirdzniecības aprīkojuma
bezmaksas noma

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites