e-Seminārs tūrisma pakalpojuma sniedzējiem

e-Seminārs tūrisma pakalpojuma sniedzējiem

“Darba organizācija “nesezonā” - SEZONALITĀTES ASPEKTI TŪRISTU PIESAISTĒ”

ZOOM seminārs 26.10.2021. no 10:00-16:00

Darba organizācija “nesezonā” – praktiski risinājumi SEZONALITĀTES ASPEKTI TŪRISTU PIESAISTĒ

Semināra darba kārtība.

Pieteikties semināram.

Semināra mērķis: paplašināt piekrastes teritoriju uzņēmēju (īpaši tūrisma uzņēmēju), tūrisma veicināšanā iesaistīto pašvaldību un citu organizāciju pārstāvju redzējumu un izpratni par tūrisma jomu ietekmējošiem sezonalitātes aspektiem un to pārdomātu izmantošanu tūrisma plūsmas saglabāšanai un palielināšanai;

Apskatīt piemērus, rosināt idejas un praktiskus risinājumus, kā šķietamo “nesezonu” pārvērst par “citu sezonu”, sagatavojot cita veida piedāvājumus un pārorganizējot darba procesus.

Aktualizēt konkurētspējas, efektivitātes un sadarbības konkurences apstākļos nozīmi, kā arī prezentēt oriģinālu pētījumu datus par apmeklētību piekrastē, tostarp arī par viesmīlības jomas pieprasījumu naudiskā izpratnē.

Mērķauditorija: piekrastes teritoriju uzņēmēji, īpaši tūrisma uzņēmēji, kā arī tūrisma veicināšanā iesaistītie pašvaldību un citu organizāciju pārstāvji.

Pielietotās metodes: Lekcija, praktisku piemēru demonstrācijas un analīze, viedokļu apmaiņa un diskusija

Norises vieta: Zoom tiešsaistē (saite pirms semināra tiks nosūtīta uz reģistrēto dalībnieku e-pastiem)

Semināru vada: Dr.geogr. Andris Klepers, lektors un Vidzemes Augstskolas asociētais profesors, studiju programmas “Tūristu gids” direktors, HESPI pētnieks.

Seminārs ir bez maksas, tas tiek īstenots EJZF starpteritoriju sadarbības projekta "Jūra visu gadu" ietvaros.

No items found.

izbraukuma tirdzniecības aprīkojuma
bezmaksas noma

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites