Izsludināta projektu pieteikumu pieņemšana uzņēmējdarbības rīcībā lauku teritorijās un vides rīcībā piekrastē.

Izsludināta projektu pieteikumu pieņemšana uzņēmējdarbības rīcībā lauku teritorijās un vides rīcībā piekrastē.

Izsludinātais atbalsta apmērs ELFLA 14. kārtā un EJZF 13. kārtā sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas:

  • 1. mērķim ”Dudzveidīgas, jaunievedumiem atvērtas, uz esošiem resursiem balstītas konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstība” (ELFLA 1. rīcība) –  78 238,81EUR;
  • 3. mērķim “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” (EJZF 2. rīcība) - 48 673,13 EUR

ELFLA 1. rīcībā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai"
Izsludinātais atbalsta apmērs - 78238,81 EUR.
Atbalsta intensitāte: 60%, 65% 80%
Projektu īstenošanas vieta: Smārdes, Tumes, Slampes, Zentenes, Jaunsātu, Džūkstes, Dogoles, Lestenes pagasti.


EJZF 2. rīcībā  “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai”.
Izsludinātais atbalsta apmērs: 48 673,13EUR
Atbalsta intensitāte: 30%, 50%, 80%, 90%
Projektu īstenošanas vieta: Lapežciema, Engures pagasti, Jūrmala

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš
a) Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana: ELFLA 1.rīcības projektiem- divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu,  EJZF  2.rīcības projektiem- līdz 30.09.2023;

b) Pārējiem projektiem: ELFLA 1.rīcībā īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, EJZF  2.rīcības projektiem- līdz 30.09.2023;  

Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski
LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Pilnu informāciju un sasitošos dokumentus par projektu pieņemšanu un nosacījumiem meklē sadaļā: Aktuālais konkurss

No items found.

izbraukuma tirdzniecības aprīkojuma
bezmaksas noma

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites