Jūras aļģu sanesumu izvērtēšanas un apsaimniekošana

Jūras aļģu sanesumu izvērtēšanas un apsaimniekošana

EZJF starpteritoriālā sadarbības projekta "Jūras aļģu sanesumu izvērtēšanas un apsaimniekošanas plāna izstrāde Latvijas piekrastē" ietvaros BDR "Baltijas krasti" veikusi dokumenta izstrādi, ar mērķi palīdzēt uzņēmējiem, pašvaldībām, piekrastes apsaimniekotājiem un Dabas aizsardzības pārvaldei īstenot jūras aļģu apsaimniekošanu, ņemot vērā gan dabas aizsardzības, gan saimnieciskās intereses.  

Projekta vadošais partneris BDR "Partnerība laukiem un jūrai", sadarbības partneri BDR "Liepājs rajona partnerība", BDR "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija", BDR "Talsu rajona partnerība", BDR "Sernikons" ( šobrīd – Jūras Zeme), BDR "Jūrkante".

Ar šo projektu Partnerība ir piedalījusies FARNET (Eiropas zivsaimniecības un jūrniecības teritoriju tīkls) 2019.gada decembra konferencē un projektu izstādē Briselē. Projekts ir novērtēts kā labās prakses paraugs un kā tāds publicēts arī EK. Vairāk lasi šeit!

Tik padziļināts pētījums par jūras aļģu sanesumu izvērtēšanu un apsaimniekošanu Latvijā tika veikts pirmo reizi. Tam ir būtiska loma ilgtspējīgā piekrastes apsaimniekošanā un resursu izmantošanas plānošanā visā Latvijas piekrastē.

Projekta mērķauditorija: Dabas aizsardzības pārvalde, pašvaldības, uzņēmēji un piekrastes iedzīvotāji.

Projekta ilgums: 01.03.2018. – 31.05.2019.

Projekta kopējās izmaksas: 50 000 EUR, projektu finansē Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) 100% apmērā.

Projekta nr. 17-00-F043.0442-000001

No items found.

izbraukuma tirdzniecības aprīkojuma
bezmaksas noma

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites