Projektu iesniegšana līdz 2022.gada 1.februārim

Projektu iesniegšana līdz 2022.gada 1.februārim

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludinājusi atklāta konkursa ELFLA un EJZF projektu iesniegumu pieņemšanu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 1.februārim.

Atbalsta apmērs ELFLA 12. kārtā un EJZF 11. kārtā sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas:

  • 1. mērķim ”Dudzveidīgas, jaunievedumiem atvērtas, uz esošiem resursiem balstītas konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstība” (ELFLA 1. rīcība un EJZF 1. rīcība) –  255 581,63 EUR;
  • 2. mērķim “Kvalitatīvas, racionālas un pievilcīgas dzīves vides attīstība ” (ELFLA 3. rīcība) - 100 000,00 EUR

ELFLA 1. rīcībā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai".

Izsludinātais atbalsta apmērs  rīcībā 216 487,35 EUR.

Atbalsta intensitāte 60%, 65% 80%

ELFLA 3. rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”

Izsludinātais atbalsta apmērs  rīcībā 100 000,- EUR

Atbalsta intensitāte 90%

EJZF 1.rīcībā  “Ekonomikas izaugsmes veicināšana piekrastes teritorijās”.*

Izsludinātais atbalsta apmērs  rīcībā 39 094,28EUR

Atbalsta intensitāte 30%, 50%, 70%, 80%‍

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš

  • Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. EJZF 1. rīcībā kārtas ietvaros nav atbalstāmas ar būvniecību saistīts aktivitātes
  • Pārējiem ELFLA un visiem EJZF 1.rīcības projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Dokumentācija un cita informācija šeit.

No items found.

izbraukuma tirdzniecības aprīkojuma
bezmaksas noma

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites