Viedo ciemu attīstība piekrastes teritorijās

Viedo ciemu attīstība piekrastes teritorijās

Biedrība “Partnerība laukiem un jūrai” kopā ar vadošais partneri Liepājas rajona partnerību un Zviedrijas vietējo rīcības grupu (VRG) “Leader Bohuskust och gränsbygd” (Lysekil) realizēja starptautisku projektu "Viedo ciemuattīstība piekrastes teritorijās.

Projekta laikā tika uzsākta viedo ciemu koncepcijas attīstība katrā no projekta partneru piekrastes teritorijām Latvijā, balstoties uz vietējo iedzīvotāju sadarbību un jaunu sadarbības formu attīstību. Par prioritāti tika izvirzītas uzņēmējdarbības, sociālās un kultūras jomas, nodrošinot gudrāku (viedāku) vietējo resursu izmantošanu, konkurētspēju, ilgtspējīgu ekonomikas un teritorijas izaugsmi kopumā.

Katrā izvēlētajā vietā:

  • Tika veikta SVID analīze un izskaidrots viedo ciemu koncepts.
  • Tika noorganizētas ideju darbnīcas jeb Ideatoni, kur kopā ar sektoru profesionāļiem tika meklēti risinājumi katras vietas izaicinājumiem. Viens no labākajiem risinājumiem katra partnera teritorijā tika atbalstīts arī finansiāli. Partnerības “Laukiem un jūrai” teritorijā par projekta teritoriju tika izvēlēta Engure un “viedās bojas” risinājums.

Projekta īstenošanas laiks: 2019. gada 29. augusts – 2020. gada 12. decembris.

Projekta kopējās izmaksas: 50 000.00EUR, projekta izmaksas 100% apmērā sedz Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonds no pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.

No items found.

izbraukuma tirdzniecības aprīkojuma
bezmaksas noma

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites