VIEDO CIEMU attīstība piekrastes teritorijās

VIEDO CIEMU attīstība piekrastes teritorijās

VRG "Partnerība laukiem un jūrai" kopā ar vadošo partneri "Liepājas rajona partnerība" kopīgi uzsākuši jaunu starptautisku projektu "Viedo ciemu attīstība piekrastes teritorijās", projekta numurs: 19-00-F043.0443-000001. Projektā piedalās arī Zviedrijas vietējā rīcības grupa "Leader Bohuskust och gränsbygd" no Lysekil, kas atrodas uz Ziemeļiem no Gētebrogas.

Projekta mērķis uzsākt viedo ciemu koncepcijas attīstību katrā no sadarbības partneru piekrastes teritorijām, kas balstās uz vietējo iedzīvotāju sadarbību un jaunu sadarbības formu attīstību. Par prioritāti tiek izvirzīta uzņēmējdarbības, sociālās uzņēmējdarbības, sociālo un kultūras sfēru sadarbības attīstība, kuras mērķis ir sekmēt pāreju uz aprites ekonomiku, tādējādi nodrošinot gudrāku vietējo resursu izmantošanu, konkurētspēju, ilgtspējīgu ekonomikas un teritorijas izaugsmi.

2017.gada aprīlī Eiropas Komisija apstiprināja “ES plānu darbībai ar Viedajiem ciemiem”, tajā skaitā formulējusi arī Viedo ciemu definīciju:

  • Viedie ciemi ir lauku reģioni un kopienas, kas balstās uz savām esošajām stiprajām īpašībām un vērtībām, kā arī uz jaunu iespēju pilnveidošanu, lai radītu jaunu pievienoto vērtību. Viedajos ciemos tradicionālas lietas un jaunas pieejas tiek meklētas un uzlabotas, izmantojot digitālās komunikāciju tehnoloģijas, inovācijas un zināšanu labāku pielietojumu vietējo iedzīvotāju labā.

Mūsu teritorijā šo projektu īstenosim Engures apkaimē. Projekta aktivitātes dos iespēju vietējai sabiedrībai apzināt savas vajadzības un kopīgos resursus, lai kopīgi padarītu Engures apkaimi par viedu un kvalitatīvu dzīves vietu. Projekta ietvaros ir paredzēti mērķtiecīgi pasākumi, kur profesionālu lektoru un mentoru pavadībā tiks apzinātas apkaimes vajadzības un resursi, tiks izskaidrots viedo ciemu koncepts, lai  kopīgi atrastu pamatotas vajadzības un izaicinājumus, kā arī apzinātu, kādas vērtības un prasmes ir atrodamas katrā iedzīvotājā.  Pēc tam sekos ideju darbnīca jeb t.s. "Ideatons", kur dienas laikā kopā ar sektoru profesionāļiem tik meklēti risinājumi esošo izaicinājumu risināšanā. Viens no labākajiem piedāvātajiem risinājumiem tiks arī finansiāli atbalstīts ar projekta finansējumu. Turklāt visos pasākumos būs pieaicināti profesionāļi gan no Zviedrijas, gan no Islandes, gan no Eiropas Zivsaimniecības grupu tīkla, kuri palīdzēs Engures apkaimei spert pirmos svarīgos soļus uz savu viedo ciemu.

Projektā ir paredzēts arī pieredzes apmaiņas brauciens uz Zviedriju, lai apskatītu viedo teritoriju un kopienu attīstību. Projekts paredz atsevišķu iespēju doties uz Islandi 2020. gadā.

VRG "Liepājas rajona partnerība" projektu īsteno Papes ciema apkaimē.

Projekta kontaktpersona: Ieva Vītola Deusa, ieva@plj.lv

Projekta īstenošanas laiks: no 2019. gada 29. augusta – 2020. gada 12. decembrim.

Projekta kopējās izmaksas: 50 000.00EUR, projekta izmaksas 100% apmērā sedz Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonds no pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.

Projekta Nr. 19-00-F043.0443-000001

No items found.

izbraukuma tirdzniecības aprīkojuma
bezmaksas noma

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites