PLJ realizētie projekti

Partnerības laukiem un jūrai un sadarbības partneru aktivitāšu fotogrāfijas.
9.1.2022

Viedo ciemu attīstība piekrastes teritorijās

VRG "Partnerība laukiem un jūrai" kopā ar vadošo partneri "Liepājas rajona partnerība" un Zviedrijas vietējo rīcības grupu "Leader Bohuskust och gränsbygd" realizēja starptautisku projektu "Viedo ciemu attīstība piekrastes teritorijās. Projekta laikā tika uzsākta viedo ciemu koncepcijas attīstība katrā no sadarbības.

Lasīt tālāk...
Partnerības laukiem un jūrai un sadarbības partneru aktivitāšu fotogrāfijas.
8.1.2022

Piekrastes un kāpu apsaimniekošana un izmantošana

Projekta rezultātā, ir iegādāts un nodots lietošanā Lapmežciema pagasta pārvaldei jūras aļģu savācējs. Atrisināta arī zvejnieku, ūdens tūrisma piekritēju un apmeklētāju nokļūšana jūrā Bērzciemā, ierīkojot 157 m garu laipu cauri niedrājam. Tāpat veikta izglītošana vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju vidū par piekrastes un kāpu pareizu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izmantošanu.

Lasīt tālāk...
Partnerības laukiem un jūrai un sadarbības partneru aktivitāšu fotogrāfijas.
6.1.2022

4x MĀKSLA - realizēts starpteritoriālais projekts

Nupat 2021.gada novembrī noslēdzās projekts ar mērķi veicināt radošās industrijas attīstību sadarbības partneru teritorijās, pilnveidojot mākslas skolu pedagogu profesionālās kompetences, skolēnu māksliniecisko iemaņu attīstību, organizējot izglītojošus pasākumus un iesaistot vietējo sabiedrību.

Lasīt tālāk...
Partnerības laukiem un jūrai un sadarbības partneru aktivitāšu fotogrāfijas.
1.1.2022

Starpteritorālais sadarbības projekts “Vides gidi”

Projekta īstenošanas laikā tika noorganizētas 6 divu dienu apmācību sesijas, pa divām katrā no projektā iesaistītajām VRG teritorijām un tika apmācīti turpat 20 vides gidi un uzstādīti pieci vides objekti. Projekta publiskais finansējums: 49 985.10 EUR

Lasīt tālāk...

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

Noderīgas saites