PLJ realizētie projekti

Partnerības laukiem un jūrai un sadarbības partneru aktivitāšu fotogrāfijas.
11.1.2022

Piedāvājuma “Ražots Kurzemē” izveidošana

Projekts Ražots Kurzemē realizēts ar mērķi veicināt mājražotāju un amatnieku uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot vietējo produktu noietu un atpazīstamību, jaunu sadarbības saišu veidošanos. Mājražotāju un amatnieku produktu attīstības un noieta veicināšanai, projekta ietvaros tika realizētas vairākas aktivitātes.

Lasīt tālāk...
Partnerības laukiem un jūrai un sadarbības partneru aktivitāšu fotogrāfijas.
10.1.2022

Senie amati – no tradīcijām līdz mūsdienām

Noslēdzies starptautisks projekts ar mērķi spēcināt un popularizēt amatniecības nozari, veidot sadarbību starp amatniekiem partnervalstīs, dalīties labās prakses piemēros un sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, veidojot jaunus produktus un pakalpojumus un paplašinot sadarbības un realizācijas iespējas. Vietējā rīcības grupa Partnerība laukiem unjūrai šim projektam bija vadošais partneris.

Lasīt tālāk...
Partnerības laukiem un jūrai un sadarbības partneru aktivitāšu fotogrāfijas.
9.1.2022

Jūras aļģu sanesumu izvērtēšanas un apsaimniekošana

Projektā izstrādāts vienots dokuments Latvijas piekrastes teritorijai, kas palīdz uzņēmējiem, pašvaldībām, piekrastes apsaimniekotājiem un Dabas aizsardzības pārvaldei. Ar šo projektu Partnerība ir piedalījusies FARNET (Eiropas zivsaimniecības un jūrniecības teritoriju tīkls) 2019.gada decembra konferencē un projektu izstādē Briselē. Projekts ir novērtēts kā labās prakses paraugs un kā tāds publicēts arī EK.

Lasīt tālāk...
Partnerības laukiem un jūrai un sadarbības partneru aktivitāšu fotogrāfijas.
9.1.2022

Viedo ciemu attīstība piekrastes teritorijās

VRG "Partnerība laukiem un jūrai" kopā ar vadošo partneri "Liepājas rajona partnerība" un Zviedrijas vietējo rīcības grupu "Leader Bohuskust och gränsbygd" realizēja starptautisku projektu "Viedo ciemu attīstība piekrastes teritorijās. Projekta laikā tika uzsākta viedo ciemu koncepcijas attīstība katrā no sadarbības.

Lasīt tālāk...

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

Noderīgas saites