Meklējam viedumu Dižpiekrastē

Meklējam viedumu Dižpiekrastē

Aicinām uz vietējās pieredzes braucienu uz Lībiešu krastu, kur apciemosim vietējo kopienu iniciētus projektus un turpināsim izzināt viedā ciema attīstības  virzienus vietējās rīcības grupas "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija" teritorijā. Satiksim arī grupu no projekta partnera Liepājas rajona partnerības - no Papes viedā ciema iniciatīvas.

Piesakies, rakstot: ieva@plj.lv līdz 25.septembrim (vietu skaits ierobežots) līdz 25. septembrim. Dalība bez maksas. Tiek organizēts transports - par izbraukšanas laikiem tiks paziņots pēc pieteikšanās.

PROGRAMMA:

  • 10:30 Kolka Iepazīšanās. Kafijas pauze. Ziemeļkurzemes viedo kopienu iezīmes projektos un sabiedriskās aktivitātēs.
  • 12:15 Pitrags / Košrags Dižjūras ciemu iedzīvotāju pašorganizēšanās aktivitātes.
  • 12:55 Mazirbe, Pusdienas Mazirbes skolā, kuras gatavos projekta “Virtuves iekārtu iegāde sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai” īstenotāja.
  • 13:20 Biedrības “Randalist” aktivitātes lībiešu vēstures saglabāšanā caur vēstures liecībām un mākslu.
  • 13:40 Lībiešu nama atdzimšana un iedzīvināšana.
  • 14.40 Tārgale. Livōd kalāmīe kōrand (Lībiešu zvejnieku sēta) - vietējo ciema iedzīvotāju satikšanās vieta.
  • 16:10 Jūrkalne. Kafijas pauze. Jūrkalnes tautas nams: Latvijas zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma ekspozīcijas "Vētru muzejs" ierīkošana un apkārtnes labiekārtošana. Tautisko tērpu iegāde Jūrkalnes etnogrāfiskajam ansamblim "Maģie suiti". Ugunspļava. Vējturu nams. Jūrkalnes aktīvie iedzīvotāji un vasarnieki.

Pasākumu finansē: Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds, projekts "Viedo ciemu attīstība piekrastes teritorijās".

Nr. 19-00-F043.0443-000001

No items found.

izbraukuma tirdzniecības aprīkojuma
bezmaksas noma

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites