Arī ZOOM: Aicinām uz semināriem par atbalsta saņemšanas iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai

Arī ZOOM: Aicinām uz semināriem par atbalsta saņemšanas iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai

BDR “PartnerībaLaukiem un Jūrai” aicina uz semināriem par tēmu:

“Atbalsta saņemšanas iespējas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai PLJ darbībasteritorijā”

16.01.2024 pl. 16:00 - 18:00 Lapmežciema muzejā (JAUNUMS!!! Iespēja pieslēgties arī caur ZOOM e-vidē. Lai iegūtu saiti, lūgums rakstīt uz: pasts@plj.lv)

Tēma: Atbalsts EJZAF 1.rīcības “Ekonomiskās izaugsmes veicināšana piekrastes teritorijās” ietvaros.

Projektu īstenošanas teritorija: Lapmežciema un Engures pagasti.

Uz atbalstu EJZAF 1.rīcībā var pretendēt juridiskas un fiziskas personas, kas vēlas attīstīt vai uzsākt uzņēmējdarbību.

31.01.2024 pl. 16:00 - 18:00 Tukuma ledus halles konferenču zālē (2.stāvs).

Tēma: Atbalsts ELFLA 1.rīcības “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” ietvaros.

Projektu īstenošanas teritorija: Tukums, Smārdes,Slampes, Tumes, Jaunsātu, Zentenes, Degoles, Džūkstes, Lestenes pagasti.

Uz atbalstu ELFLA 1.rīcībā var pretendēt uzņēmumi, kuru pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 150 000 EUR, kā arī fiziskas personas, kas vēlas uzsākt savu uzņēmējdarbību.

! Atbalsts pieejams ar nelauksaimniecisko uzņēmējdarbību saistītās nozarēs.

2024.gada 1. janvārī tiks uzsākta īstenot jaunā BDR “Partnerība Laukiem un Jūrai” SVVA stratēģija 2023. - 2027.gadam, kuras ietvaros paredzētas rīcības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai(ELFLA) ietvaros un Eiropas jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) ietvaros.

2024.gada sākumā plānots sludinātatklātu projektu konkursus uzņēmējdarbības veicināšanai šādās rīcībās:

·      EJZAF 1.rīcībā “Ekonomiskās izaugsmes veicināšana piekrastes teritorijās” (plānotā projektu iesniegšana no 15.02. - 15.03.2024).

·       ELFLA1.rīcībā “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” (plānotā projektu iesniegšana no 4.03. - 4.04.2024).

Ar SVVA stratēģiju 2023.-2027.gadam, tai skaitā rīcībām, iespējams iepazīties šeit...

No items found.

izbraukuma tirdzniecības aprīkojuma
bezmaksas noma

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites